Thiết kế web theo trình duyệt nào

 

Theo thống kê việc sử dụng trình duyệt web từ 2012 đến 2013

2013 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
Tháng 1 14.3 % 30.2 % 48.4 % 4.2 % 1.9 %
           
2012 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
Tháng 12 14.7 % 31.1 % 46.9 % 4.2 % 2.1 %
Tháng 11 15.1 % 31.2 % 46.3 % 4.4 % 2.0 %
Tháng 10 16.1 % 31.8 % 44.9 % 4.3 % 2.0 %
Tháng 09 16.4 % 32.2 % 44.1 % 4.2 % 2.1 %
Tháng 08 16.2 % 32.8 % 43.7 % 4.0 % 2.2 %
Tháng 07 16.3 % 33.7 % 42.9 % 3.9 % 2.1 %
Tháng 06 16.7 % 34.4 % 41.7 % 4.1 % 2.2 %
Tháng 05 18.1 % 35.2 % 39.3 % 4.3 % 2.2 %
Tháng 04 18.3 % 35.8 % 38.3 % 4.5 % 2.3 %
Tháng 03 18.9 % 36.3 % 37.3 % 4.4 % 2.3 %
Tháng 02 19.5 % 36.6 % 36.3 % 4.5 % 2.3 %
Tháng 01 20.1 % 37.1 % 35.3 % 4.3 % 2.4 %

Từ đó chúng ta thấy rằng thế giới dần ít phụ thuộc vào IE (Internet Explorer), chuẩn mực thiết kế web hôm nay là hỗ trợ tốt những trình duyệt phổ biến như Chrome 48% Firefox 30.2%

Google và cũng chỉ có Google mới thường xuyên trao giải thưởng có giá trị cao để tìm ra lỗi bảo mật của Chrome. Một số ưu điểm Chrome:

  • Trình duyệt an toàn nhất
  • Trình duyệt nhanh nhất
  • Trình duyệt chạy nhẹ nhất
  • Trình duyệt hỗ trợ java tuyệt vời nhất
  • Trình duyệt hỗ trợ Google maps & Youtube tốt nhất
  • Trình duyệt cập nhật vá lỗi thường xuyên nhất

Nguồn lyle.vn