Product details

2838209 VAL-MS 230/3+1
Imax:  40KA
Uc:    275VAC
Up:    1.5KV 
Type 2 surge arrester, 4-channel (in the 3+1 circuit)
Bộ chống sét/ chống quá áp cấp 2 dùng cho nguồn 3 pha, 5 dây, dùng trong các tủ phân phối điện trong từng phân xưởng, từng tầng nhà

Surge arrester consisting of base element and ground connectors, for mounting on NS 35/7.5, nominal voltage: 230 V AC, 3 + 1 circuit

1 2 >>