Chi tiết sản phẩm

2882640 FLT-CP-PLUS-3S-350
Imax: 100KA
Uc:    350VAC
Up:    1.5KV 
Type 1 lightening arrester, for 3-phase power supply networks with combined PE and N (L1, L2, L3, PE, N)
Bộ chống sét cấp 1 dùng cho nguồn 3 pha, 5 dây (L1, L2, L3, PE, N), dùng trước CB nguồn điện vào nhà máy, tòa nhà,…

 

1 2 >>