Chi tiết sản phẩm

2891002 FL SWITCH SFNB 8TX  Ethernet switch, 8 TP RJ45 ports
Ethenet Swich 8 cổng RJ45, tự nhận dạng tốc độ 10 hoặc 100 Mbit/s, chức năng autocrossing

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI