Chi tiết sản phẩm

2891001 FL SWITCH SFNB 5TX  Ethernet switch, 5 TP RJ45 ports
Ethenet Swich 5 cổng RJ45, tự nhận dạng tốc độ 10 hoặc 100 Mbit/s, chức năng autocrossing

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI