Chi tiết sản phẩm

0310224 ATS-RTK

Partition plate, Length: 72 mm, Width: 0.8 mm, Height: 51.5 mm, Color: gray

Partition plate, Nắp đểngăn cách phần điện và đểphân biệt các nhóm
terminal dòng (URTK/S)

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 >>