Home

- Công ty cổ phần công nghệ THIÊN SƠN được thành lập vào cuối quý II năm 2009 bởi một nhóm kĩ sư với kinh nghiệm quản lý và kinh nghiệm chuyên môn uyên bác cùng với hoài bão góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá

- Hiện đại hóa quê hương Việt Nam. Ngày 17 tháng 09 năm 2009, Công ty THIÊN SƠN được Sở Kế Hoạch Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0309425142

Read more...